Tuesday, June 30, 2009

తాన్లోమూక్ వంశం!!!

2013 NOV, 14

అన్న: ఎవర్రా డమ్మీ ఆ విగత జీవి?తమ్ముడు: విగత జీవ కాదన్నయ్యా! వింత గత జీవి.అన్న: పేరేంటో?తమ్ముడు: వాయస యత్న.అన్న: ఎక్కడో విన్నట్టుందే?


తమ్ముడు: 'వందో నంబరు
కుర్రది' సినెమా చేయలా... వాడు.


vaayasa యత్న: బాల్రాజు బాబాయే సీయం.


అన్న: వీణ్ణి నీతో ఎందుకు తెచ్చావ్?


తమ్ముడు: మా బళ్ళో క్రొత్తగా చేరాడు. జనాన్ని తన్తుంటే తట్టుకోలేక అందరూ కల్సి బాదేశారు. చస్తాదేమో అని తీసుకొచ్చాను.

అన్న: మరి నిన్ను తన్నలా?

తమ్ముడు: మన 'అనూష్క ఫాన్స్ క్లబ్' జనం తోడుంటే నాకెందుకు భయం?

వాయస యత్న: బాలరాజు బాబాయే సీయం

అన్న: అమ్మా! ఇదా నీ ప్లాను.

తమ్ముడు:ఏంటన్నయ్యా నా ప్లాను?

అన్న: ఏదోక క్లబ్ కి నిన్ను ప్రెసిడెంట్ చేస్తే ఎవరూ రాకుండా చూసుకుంటారనే? అమ్మమ్మా! ఎంత నాటకం ఆడావ్.... ఆడ హీరోయిన్ లకి ఏదేదో అన్నాయం ఐపోతోందని?

తమ్ముడు: నా నిజాయితీని...

వాయస యత్న: బాల్రాజు బాబాయే సీయం.

తమ్ముడు: నువ్వాగెహే! శంకిస్తున్నావా?

అన్న: సర్లే! ఈ నమూనా గాడి సమస్య ఏంటి?

తమ్ముడు: ఈ మధ్య శంకరజీవి 'త్రిషా రాజ్యం' అనే పార్టీ పెట్టాడు కదా?

అన్న: ఎవరూ?..."

తమ్ముడు: మన 'మైక్రో స్టార్' శంకర జీవి.

అన్న: అవున్నిజమేరోయ్! నేను ఈ మధ్య బిజీగా ఉండటంతో ఆ పార్టీ గురించి వినలేదు. అసలు 'మైక్రో స్టార్' గురించే మర్చిపోయాను. సరే కానీ వీడి కథేంటో చెప్పు.

తమ్ముడు: అప్పటి నుంచీ వీడికి తిక్కెక్కిందిట. వీడూ ఏదొక పార్టీ పెట్టాలని ట్రై చేస్తే వద్దు అని వాళ్ల 'ఎవరో' సలహా ఇచ్చారట. నీ ప్రాధాన్యం పెర్గే పని చెయ్. అన్నారట. అందుకే అప్పటి నుంచీ ...

వాయస యత్న: బాలరాజు బాబాయే సీయం.

తమ్ముడు: అంటున్నాడు.

అన్న: వాయస యత్న గారూ! ఇంతకీ మీ ప్రయత్న ఏంటండీ?

వాయస యత్న: అన్నా! "నువ్వు నాకు నచ్చావ్!"

అన్న: సినేమా టైటిళ్ళొద్దు.

వాయస యత్న: సినేమా టైటిల్ కాదన్నగారూ! మీరు నాకు నచ్చారు అన్నా.

అన్న: అయ్యా! వాయస యత్న గారూ! మీరు నన్ను అంటే అన్న అనండి. అయినా తమ్ముడు కనుక తప్పక భరిస్తున్నాను కానీ నాకా మాటే నచ్చదు. దానికి తోడు, అన్నగారొకటి.

వాయస యత్న: బాల్రాజు బాబాయే సీయం.


తమ్ముడు: మనం మాట మధ్యలో ఖండిస్తే మళ్ళీ ఆ కూతే కూస్తాడు.

వాయస యత్న: రేయ్ నా కొడకా! కూతేంట్రా కూత?

అన్న: ఈ విగత జేవిని పట్టుకోండిరా! లేక పోతే మన డమ్మీ ని కరిచేట్టున్నాడు.

వాయస యత్న: నన్ను పట్టు కుంటార్రా!

అన్న: వదలొద్దు. వీణ్ణి...

వాయస యత్న: బాల్రాజు బాబాయే సీయం.

అన్న: ఎందుకురా డమ్మీ! వీణ్ణి అంటకట్టుకున్నావ్?

తమ్ముడు: మూదాఫు ఐపోతోందన్నయ్యా! నన్ను చమించు. తప్పు చేశాను. ఏదో జనం కుమ్మేస్తున్నారని పట్టుకొచ్చాను.

వాయస యత్న: నన్ను జనం కుమ్మేదేన్ట్రా? నేనే వాళ్ళను కుమ్ముతా. అసలు నేను తోడ గోడితే ఆంధ్రా అదురుతుంది. మా తమ్ముడు విజిలేస్తే ఆంధ్రా సాంబార్.

నరేష్: నీ బొంద! తమిళ్ సాంబార్. ఆంధ్రా సాంబార్ కాదు.

వాయస యత్న: బాల్రాజు బాబాయే సీయం.

తమ్ముడు: చస్తున్నాం బాబోయ్! వీడి మాటలని ఖండిచ వద్దు.

అన్న: ...

వాయస యత్న: అసలు మా వంశం గురించేమనుకున్టున్నారు? మా తాన్లోమూక్ వంశం మన తెలుగు వారి ఆత్మా గౌరవాన్ని నిలబెట్టింది. ఈ గడ్డ మీద మొదట 'అన్న' అనిపించుకుంది మాతాత. తొడ గొట్టింది మా తాత.

(రేపే ముగింపు)

Note:
కేవలం హాస్యం కోసమే. అన్యధా భావించ వద్దు.

Wednesday, September 3, 2008

అనూష్క ఫాన్స్ క్లబ్!

తమ్ముడు: అన్నా! ఇదన్నాయం.

అన్న: ఏది రా?

తమ్ముడు: అదే హీరో లకి ఫాన్స్ క్లబ్బులు ఉండటం.

అన్న: దేనికి?

తమ్ముడు: ఎందుకా? నువ్వే ఆలోచించు. తెలుస్తున్ది. పెద్దలకి చెప్పగలిగే నాలెజ్ నాకు లేదు.

అన్న: సరే! నువ్వు పో! నివేదిక తెప్పిస్తాను. చదివి శాసనం జారీ చేస్తాను.

తమ్ముడు: ఆజ్ఞ!

అన్న: ఆశీస్సులు.

ఆరు రోజుల తర్వాత...

వేదిక మీద

అన్న: ఈ మధ్యో అన్నాయం అదే అన్యాయం నా దృష్టికి వచ్చింది. అదేంటంటే... హీరోయిన్ లకి ఎందుకు ఫాన్స్ క్లబ్బులు లేవు అని.

అందుకే నేనీ అత్యవసర సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాను. ఏమయ్యా నరేష్! బలాదూర్ సినేమా రిపోర్ట్ ఏంటి?

నరేష్: ఫ్లాపు సర్.

అన్న: ఎమోయ్సతీష్! బలాదూర్ చూశావా?

సతీష్: చూశాను సర్.

తమ్ముడు: నేనూ వెళ్లాను సర్! చమించాలి అన్నయ్యా!

అన్న: దేనికి?

సతీష్: సూపెర్ స్టార్ కృష్ణ ఉన్నాడని.

అన్న: నిజం చెప్పు.

సతీష్: నేను రవితేజ ఫ్యాన్ ని.

అన్న: ఎండా పరండ ఎండా శాట. సత్యమేవ జయతే! అన్నది మన రాజ్యపు స్లోగన్. అది స్లోగన్ అయినా మనం ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. నిజం చెప్పు! లేదా....?

సతీష్: అనూష్క బాగుందని రెండు సార్లు చూశాను.

అన్న: మరి రవితేజ ఫ్యాన్ అంటూ బ్యానర్ కట్టావ్?

సతీష్: అదీ... అదీ... అదీ...

అన్న: జనులారా! ఈ ద్రోహికి నేను రాజ్య బహిష్కార శిక్ష విధిస్తున్నాను.

జనం: అన్నా! మీరు చెప్పిందాన్ని మేము ఎదిరించం. కానీ మాకు కారణం చెప్పండి. మీరే రేషనల్ గా ఉండాలని అంటారు కదా!

అన్న: అవును. నాకు ఒక సహేతుకమైన కారణం ఉంది. వింటారా?

జనం: వింటాం. వింటాం.

తమ్ముడు: అన్నయ్యా! మీరు చెప్పండి. నేను రికార్డ్ చేయిస్తాను. టీవీ ఫైవ్, టీవీ టెన్, టీవీ ఎలెవెన్, ఈటీవీ, ఆటీవీ, ఓ టీవీ, టీవీ ఇన్ఫినిటీ, అందరూ వచ్చారా?

టీవోళ్ళు: వచ్చేశాం. కామేరాస్! స్టార్ట్ ఫోకస్.

అన్న: ఏమయ్యా!...

తమ్ముడు: ఏంటి అన్నయ్యా?

అన్న: నిన్ను కాదెహె!

తమ్ముడు: స్వారీ!

అన్న: వాకే!

జనులారా! ఏమిటీ అన్యాయం? ఏమిటీ అక్రమం? సినిమాలు చూసేది హీరోయిన్ ల కోసం. ఫాన్స్ క్లబ్బులు హీరోల కోసమా? ఏమన్యాయ మేమక్రమ మేమి దుండగీడు తనం? మీ కోసరం అనూష్క అంతగా అందాలనారబోస్తే గుట్ట చప్పుడు కాకుండా చూసేసి, ఫోటోలని నెట్టులో దాచీసుకుని, లొట్టలేస్తూ... చొంగ కారుస్తూ... చూసేసుకుని, ఫాన్స్ కాగితాలు మాత్రం హీరోలకా?

మీరు బట్టలిప్పారా? ఎక్స్పోజ్ చేశారా? వానలో తడిశారా? ఎందుకురా మీకోసం అనూష్క అందాలారబోయాలి? తను మీకు అంత చేస్తే మీరు ఒక కాగితంముక్క మాత్రం పెట్టలేరా తనకోసం? సాలె సినేమా ఫ్లాప్ అయి తను విషాదం లో ఉంటే మీరు ఈ విధం గా చేస్తారా?

ladies whistles వేశారు. ఐదునిమిషాల తర్వాత...

అన్న: ఇలియానా కోసం దేవదాసు చూసి
దేవదాసు అద్దిరిందంటారా? భలే దొంగలకి కొద్ది మందయినా వెళ్ళింది ఎవరి కోసం? చార్మీ, ఇలియానాల కోసరం కాదా? లేడీస్: అవునూ! అవునూ!

అన్న: మరలాంటిది ఆ సతీష్ అనూష్క కోసం సినేమా చూసి రవితేజకి బ్యానర్ కడుతాడా? అందుకే వీడికి దేశ బహిష్కార శిక్ష.

Ladies and Gentlemen: అవునూ అవునూ, అన్నా ఈశుభసందర్భంగా దేశ బహిష్కార శిక్ష విధించండి.

టీవోళ్ళు: అవునూ అవునూ!

అన్న: ఈ శుభ సందర్భంగా నేను సతీష్ లాటి వాళ్ళ కోసరం "అనూష్క ఫ్యాన్స్ క్లబ్" స్థాపిస్తున్నాను. దీనికి అధ్యక్షుడుగా మన డమ్మీ - హార్డువేరు ఇంజినీయర్ ని నియమిస్తున్నాను. ఎందుకంతే ఈ ప్రశ్నని లేవనెత్తి నన్ను ఆలొచింపచేసింది అతనే!

Ladies and Gentlemen: డమ్మీ - హార్డువేరు ఇంజినీయర్ గారికీ! జై.

జనం: అందరు హీరోయిన్లకీ ఫ్యాన్స్ క్లబ్బులు ఏర్పాటు చేయండి అన్నా!

అన్న: శాంక్షండ్.

జనం: "అన్న" గీతాచార్య గారికీ జై.

Sunday, August 24, 2008

ఎంగేజ్మెంట్ వైభోగం

తమ్ముడు: అన్నయ్యా ఎంగేజ్మెంట్ అంటే ఏమిటి?

అన్న: అంటే పెళ్ళికి నిశ్చితార్ధం.

తమ్ముడు: మరి ఈ మధ్య పెళ్ళిళ్ళ కన్నా ఎంగేజ్మెంట్ లని ఎందుకు వైభోగంగా చేస్తున్నారు?

అన్న: డబ్బున్నవాళ్ళు అలా చేసుకుంటారు.

తమ్ముడు: కాదన్నయ్యా! ఈ మధ్య అందరూ ఎంగేజ్మెంట్ ఘనం గా చేసుకుంటున్నారు. international celebrities కూడా పెళ్లి కన్నా ఎంగేజ్మెంట్ కే ఎక్కువ ఖర్చుపెడుతున్నారు.

అన్న: అయితే ఇప్పుడు ఏమి చేద్దాం?

తమ్ముడు: ఏమి చేస్తాం? అయినా ఏదో కారణం లేకుండా అలా చేయరు.

పది రోజుల తర్వాత...

తమ్ముడు: అన్నా కనుక్కున్నావా?

అన్న: ఏం kanukkovaali?
తమ్ముడు: అదే ఎంగేజ్మెంట్ ల గురించి.

అన్న: సరే పరిశోధన చేసి చెబుతా.

తమ్ముడు: తమ చిత్తం. సెలవు ఇప్పించండి.

అన్న: సెలవెందుకు?

తమ్ముడు: అదే నేను వెళ్తాను.

అన్న: సరే పో!

ఆరు రోజుల తర్వాత...

అన్న: వెంకటేశు ఈ మధ్య ఎంగేజ్మెంట్ అయిన అమ్మాయిలనే ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడుట. అందుకే ఎటూ పెళ్లి గ్రాండ్ గా చేయలేము కదా! ఎంగేజ్మెంట్ అయినా గ్రాండ్ గా చేసి ఈ ముచ్చటైన తీర్చుకుందామని.

తమ్ముడు: అన్నగారి బుద్ధి కుశలతకి జోహార్లు.

అన్న: డమ్మీ - హార్డువేర్ ఇంజినీయర్ కి ఆశీస్సులు. ఇంక గవించేయ్.

వెంకటేశు అనగా సినిమాల్లో వెంకటేశు.

Tuesday, August 12, 2008

హైదరాబాద్ లో మూడొందల సెంటీ మీటర్ల వాన!!

తమ్ముడు: పడితే ఎంత బాగుందో కదా? హి. హి.

అన్న: దేనికిరా?

తమ్ముడు: నువ్వే చెప్పావుగా అప్పుడు రాష్ట్రం అంతా హైదరాబాద్ లో పడ్డ నీళ్ళతో మునిగి పోతుందని.

అన్న: అవును.

తమ్ముడు: అనును కదా?

అన్న: ఐతే?

తమ్ముడు: అన్ని సిమిమాలూ ఒకలా ఉండవు.

అన్న: అబ్బ నీ సోది ఎంటిరా?

తమ్ముడు: నాన్నని ఎన్ని సార్లు అడిగినా నన్ను హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి చూపించ మంటే చూపించట్లేదు. అందుకే హైదరాబాద్ లో మూడు వందల సెంటీ మీటర్ల వాన పడితే హైదరాబాద్ మునిగి పోతుంది ఇంచక్కా! అప్పుడు హాయిగా మన రాష్ట్రం అంతా మునిగి పోతుంది. అప్పుడు రాష్ట్రం అంతా ఒకే ఊరౌతుంది. అప్పుడు మనూరూ హైదరాబాదే కదా. నాన్న ని అడక్కుండానే చూడొచ్చు.

అన్న: ఓరి నీ అసాధ్యం కూలా! నీ కోసం హైదరాబాద్ కాదు కాదు రాష్ట్రం మొత్తం మునగాలా?

తమ్ముడు : మరి నేను చార్మినార్ చూడాలంటే నాన్న "నువ్వు చిన్న పిల్లాడివి. వేరే ఊరు ఒక్కడివే వేల్లలేవన్నాడు గా? ఇలా ఐతే అప్పుడు హైదరాబాద్ కూడా మనూరు అవుతుంది కదా? అప్పుడు నేనే వెళ్లి చూసి వస్తాను.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

తమ్ముడు: అన్నయ్య ఇలాగే అంటాడు కానీ అంతా వాన పడితే ఇంచక్కా బోల్డు నీళ్లు. ఎంత హాయో! అప్పుడు కరంట్ కష్టాలుండవు. కదా! అవును కదా? ఒక్కల్లన్నా ఊఁ అనండి. ప్లీజ్. అప్పుడయితేనే నాన్న ఒప్పుకున్టాడేమో. ఏమిటో ఈలోకం లో ఎవరూ నన్ను అర్ధం చేసులోడం లేదు.


తమ్ముడు: అస్సలస్సలు నేను నా గురించి చేపటం మార్చే పోయాను కదా! "కత" విన్న వారికీ, దివిన వారికీ నా పేరు తెలుస్తుంది. అన్నయ్య నన్ను ముద్దుగా డమ్మీ అంటాడు. ఎందుకంటే తమ్ముడు కొడుతున్నా నేను ఏమీ చేయలేను కదా! వాడు తన్తుంటే నేను ముడుచుకు పోతుంటాను. వాడు కొట్టేందుకు అనుకూలం గా. ఎందుకంటే ఎవరికీ ఏది కావాలో అది ఇవ్వటం మంచి అలవాటని అమ్మ చెప్పింది కదా! అమ్మ మాట వినాలని నాన్న చెప్పాడు. నాన్న మాట వినాలని అన్నయ చెప్పాడు. అంతే కదా! అందుకే నన్నంతా డమ్మీ అంటారు.
నేను హార్డువేర్ ఎంజినీయర్ ఎలా అయ్యానంటారా? అన్నయ్య నా బుర్ర లో గట్టి పదార్ధం ఏమీ లేదంటాడు. గట్టి అంటే హార్డ్. లేదు కదా! "ఎక్కడుంది అది" అని అన్నయ్యని అడుగుదామనుకున్నాను. అందుటే నేను కష్ట పది ఇంగ్లీష్ నేర్చుకును "where" అన్నా. అంతే నండీ నా బుర్ర లో hard where? అంటూ పట్టుకుని నేను కనిపించినప్పుడల్లా hard where? hard where? అంటున్నారు.
సరే నాకు ఇంజినీయర్ కావాలని ఉంది. అందుకే నేను హార్డువేర్ ఇంజినీయర్. బాంది కదా! వాళ్లు నన్ను ఎక్కిరించినా నేను హార్డువేర్ ఇంజినీయర్ అయ్యాను.
అందుకే ఎవరన్నా నన్ను నీ పేరేంటి అంటే "డమ్మీ - హార్డువేర్ ఇంజినియర్" అంటున్నాను. అదీ కథ. మరి చార్మినార్ చూడాలన్న నా కోరిక తీరాలని దేవుడిని అడుగుతారా? అన్నయ్య నన్ను బ్లాగ్ వ్రాయమన్నాడు. అందుకే ముందు ఇది అడిగేశా మిమ్మల్ని.
టాటా.
డమ్మీ - హార్డువేర్ ఇంజినియర్